Ale sztuka!

22/09/2021

Kiedy twórca spłodzi tekst - na przykład sztukę teatralną - ma prawo zrobić z tym co tylko zechce. Bezpłatnie udostępnić  innym, sprzedać, podarować, wypożyczyć na określony czas. Cokolwiek.

 pexels-polina-tankilevitch-6929165

photo: Polina Tankilevitch

Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych chroni zbiorowe prawa autorskie. W przypadku gdy jako autor przenosimy te prawa na nabywcę (np. teatr), wówczas nie musi on już płacić żadnych tantiem za korzystanie z dzieła. Oczywiście musi być to poparte odpowiednio zawartą umową. Przeniesienie praw o których mowa, może być odpłatne lub bezpłatne. Media Production JB aktualnie posiada w sprzedaży kilka nowych, nigdzie dotąd nie wystawianych współczesnych tekstów z przeniesieniem praw majątkowych do dzieła - na określonych polach eksploatacji. Kupując tekst bezpośrednio od autora, nie ma potrzeby uiszczania jakichkolwiek dodatkowych opłat na rzecz ZAiKS-u*. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu.

*podstawa prawna: Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 152, poz. 1016)